Sil Sile

Sil Sile


Ya Rahman ya Rahim Melikül Mutlak ya Kuddus ya Selam Mü’min-i Mutlak
El Halık el Bari Rezzak-ı Mutlak el Fettah el Alim Hikmet-ül Mutlak
el Sadık el Basıt Hakem-ül Mutlak el Vacid el Macid Latif-ül Mutlak
el Evvel el âhir Baki-ül Mutlak el Varis el Reşid Sabur-ul Mutlak ya Hayyu ya Kayyum Kudret-ül Mutlak
Bize gönderilen yüce Peygamber Allah bir Allah bir tek bir dediler ya Allah ya Allah Allahuekber deyup secdelere yatsın mü’minler. Ya Allah Bismillah Allahuekber. Diyenler elbette sevinecekler. Ol Resul Peygamber yetmez mi daha? Hz Ahmed Muhammed Mustafa. Sallallahu alâ Muhammed sallallahu aleyke ya Ahmed. Sallallahu alâ Muhammed sallallahu aleyke ya Ahmed.

Gavsul Âzam Üstad şeyhi Geylani şeyh Galip şeyh Mansur şeyhi Yezdani şeyhi Akşemseddin şeyh Edebali. Cüneyd-i Bağdadi Davud-ı kani. Hacı Bayram-ı Veli Hoca Yesevi. Hz. Mevlana Şems-i Tebrisi. Pir Yunus Pir Abdal piri sani. Şeyh Yasin Şeyh Cevher Şeyh-i Huzeyfi. Gördüm bu evliya kabristandadır. Azablar def eyler ism-i Rahman’dır. Gördüm o evliya cehennemdedir alevler söndürür nice demdedir. Gördüm o evliya Hakka yakınmış. Süslenmiş püslenmiş rahmet takınmış. Ol Resul Peygamber yetmez mi daha? Hz. Ahmed Muhammed Mustafa. Sallallahu alâ Muhammed sallallahu aleyke ya Ahmed. Sallallahu alâ Muhammed sallallahu aleyke ya Ahmed.

İmam-ı Âzam İmam-ı Hanefi İmam Ebu Yusuf İmam-ı Şafii. İmam-ı Sühreverdi İmam-ı Caferi. İmam-ı Bezzar İmam-ı Tahtavi. İmam-ı Ahmed İmam-ı Muhammed. İmam-ı Malik İmam-ı Rabbani. İmam-ı Gazali İmam-ı Nevevi. İmam-ı Hanbeli İmam Messavi. İmam Şarani İmam-ı Razi. İmam-ı Rıza İmam-ı Taberi. İmam-ı Şabi İmam Kurtubi. İmam-ı Müslim İmam Buhari. Gördüm o imamlar kabristan gezer. Nice o deftere şefaat yazar. Gördüm ol imamlar hükme sadıklar. Mahşer meydanında kullar ayıklar. Gördüm ol imamlar saf saf dizilmiş. Hak söyler onlarla kalem bezenmiş. Ol Resul Peygamber yetmez mi daha? Hz. Ahmed Muhammed Mustafa. Sallallahu alâ Muhammed sallallahu aleyke ya Ahmed. Sallallahu alâ Muhammed sallallahu aleyke ya Ahmed.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir