Vakt-i Seher

Vakt-i Seher
Cûşa gelir dağ ile taş feryâd eder vakt-i seher
Cûşa gelir dağ ile taş feryâd eder vakt-i seher
Her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher
Her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher
Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay
Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay
Cûşa gelir dağ ile taş feryâd eder vakt-i seher
Cûşa gelir dağ ile taş feryâd eder vakt-i seher
Her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher
Her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher
Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay
Ol demde gül handân olur bülbül görüp nâlân olur
Ol demde gül handân olur bülbül görüp nâlân olur
Her ehl-i dil şâdân olur feryâd eder vakt-i seher
Her ehl-i dil şâdân olur feryâd eder vakt-i seher
Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay
Ol demde ins ile melek raksa gelir çarh-ı felek
Ol demde ins ile melek raksa gelir çarh-ı felek
Hû hû deyû suda semek feryâd eder vakt-i seher
Hû hû deyû suda semek feryâd eder vakt-i seher
Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay
Hulûsi âşıksan eğer dur yatma gel vakt-i seher
Hulûsi âşıksan eğer dur yatma gel vakt-i seher
Bak gör ki âlem serteser feryâd eder vakt-i seher
Bak gör ki âlem serteser feryâd eder vakt-i seher
Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay
Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay
Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay
Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir